Načítavajú sa údaje ...
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Stiahnuť pdf

Komu: Lantre s. r. o., Hrabová 722/3, Svidník 089 01, Slovenská republika

- Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :
.....................................................................................................................................

- Dátum objednania / dátum prijatia (*)
.....................................................................................................................................

- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov (*)
.....................................................................................................................................

- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov (*)
.....................................................................................................................................

- Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na bankový účet číslo: (*)
IBAN .....................................................................................................................................

- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)...........................................................................
.............................................

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.